Senin, 31 Desember 2012

sisindiran sunda lucu

Meuli daging ka ciawi
Jalana ka singaparna
Judang jeding ka salaki
Teu di bere eusi calana

Es keleneng gula batu salawean
He’es jeung si eneng jam satu ….

Aya roda na tanjakan
Katinggang ku pangpun jéngkol
Aya rangda gogoakan
Katinggang ku hulu kohkol

tebak - tebakan sunda gokil

wilujeung sumping k halaman kuring anu simple tur padet,dina blog ieu kuring arek ngajak dulur, urang sisndiranyu ah urang kahandap sugan we bisa seuri nu ngenaheun :) :) :) :)


tetebakan di mualy
  di colek moy
 tpi di takol / hayam ngabelntrang???
        tai kotok dina tiang listrik,,,,,,

 hideung, jerona beureum, mun di colok awww
         dueukan bangsal / sekam

naon bedana gajah jeung sireum???
     ari hgajahmah sok singsireumeun
     ngan sireumah tara gagajaheun,,,,,

manuk naon anu teus bisaeun hiber???
     manuk euweuh jangjangan,,,,,

luarna hejo, jerona peot,,,,?
      nini numpak angkot,,,, hahaha

Siang-siang maen putsal, biar jago nginum jajamu     Jangan marah jangan kesal, ituh ada cileuh di matamu,,,,gunung mana anu pang indahna di dunia???    gunung putri kembar (tt),,,,,

langit bisa katutupan ku kulitkukulit naon cing....
        kukulit panon,,,,


mun  ngadaang cau sok naona.....?    sok cangkangna            da eusinamah di dahar,,,,,